In bài này

Củi mùn cưa ép

  

 Cũng giống như viên nén nhiên liệu, củi mùn cưa ép cũng được sản xuất từ những phụ phẩm nông lâm nghiệp như mùn cưa… có đường kính ø (60-90)mm, chiều dài (200-400)mm. Mùn cưa được nén với áp lực cao cho ra những khối có hình dạng đồng nhất. Đây đựợc xem là nguồn năng lượng tái sinh, chi phí thấp thay thế cho các nhiên liệu hóa thạch khác như củi tự nhiên, than, dầu…. Đốt củi mùn cưa nhiệt trị cao hơn các loại củi khác và độ tro thấp hơn giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu chi phí xử lý môi trường và tăng tuổi thọ thiết bị

Thông số củi mùn cưa ép:

 Đường kính         : ø 90mm  Diameter                :  ø 90mm 
Chiều dài            : (200-500)mm Length                    : (200-500) mm
Độ ẩm                :  < 8%     Maximum moisture   : < 8%
Nhiệt trị               : 4500 Kcal/Kg  Calorific value          : 4500 Kcal/Kg
Độ tro                 : < 3% Ash content             : < 3 %
Đóng gói             :   40Kg/gói, 27 tấn/công 40fit  Pack                       : 40Kg/pe, 27 Tons/container 40fit