In bài này

Nồi hơi tải nhiệt

 

 

Nồi dầu tải nhiệt hay còn  gọi là nồi gia nhiệt dầu cho dầu tải nhiệt

Chúng tôi nhận thiết kế, chế tạo và lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống lò gia nhiệt dầu bao gồm:

-          Lò gia nhiệt

-          Hệ thống bồn chứa dầu

-          Bồn giãn nở

-          Hệ thống bơm dầu tải nhiệt, bơm tuần hoàn

-          Hệ thống đường ống dầu tải nhiệt cấp khép kín từ lò dầu tải nhiệt đến các máy tiêu thụ, và đường ống dầu hồi

Đặc tính kỹ thuật:

-         Kết cấu lò dạng ống xoắn liên tục

-         Nhiên liệu đốt là than, củi hoặc dầu DO,FO

-         Áp suất làm việc lên đên 10 kg/cm2

-         Nhiệt độ đầu ra cao.

 

Mã hiệu

Công suất nhiệt

Kcal/h (kW)

Áp suất làm việc lớn nhất (bar)

Nhiệt độ làm việc lớn nhất ( °C)

LGD100/6/180

100.000 (116)

6

180

LGD400/6/180

400.000 (465)

6

180

LGD600/10/290

600.000 (698)

10

290

LGD1000/10/290

1.000.000 (1163)

10

290

LGD1200/10/290

1.200.000 (1395)

10

290

LGD1500/10/290

1.500.000 (1744)

10

290

LGD4000/10/290

4.000.000 (4651)

10

290

 

* CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT NỒI GIA NHIỆT DẦU

Stt

Đặc tính kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

1

Công suất nhiệt

4000000 kcal/h

4651 kWh/h

2

Áp suất   thiết kế

10 kG/cm2

3

Nhiệt độ dầu ra lớn nhất

280 °C

4

Nhiệt độ dầu hồi

240 ¸ 260 °C

5

Lưu lượng môi chất tải nhiệt

282 m3/h

6

Nhiệt trị của nhiên liệu

Dầu DO: 11,86kWh/kg

Dầu FO: 11,40kWh/kg

Than đá: 07,00kWh/kg

7

Hiệu suất nhiệt

86,0%

83,0%

74,0%

8

Suất tiêu hao nhiên liệu

114 kg/triệu.kcal

123 kg/triệu.kcal

224 kg/triệu.kcal

9

Giá dầu tại thời điểm hiện nay (11/12/2008)

11000 VND/kg

9500 VND/kg

3400 VND/kg

10

Chi phí nhiên liệu tại thời điểm hiện nay (11/12/2008)

1254000 VND/triệu.kcal

1168500 VND/triệu.kcal

761600 VND/triệu.kcal

Các địa điểm lắp đặt thích hợp:

- Lắp đặt cho các công ty dây dựng để gia nhiệt cho nhựa đường, hóa dầu, công nghiệp dược phẩm và phòng thí nghiệp.