In bài này

NỒI HẤP CÔNG NGHIỆP

Phạm vi sử dụng nồi hấp công nghiệp

◊  Sử dụng để thanh trùng trong ngành thực phẩm

◊  Dùng để hấp, nhuộm trong ngành dệt may

◊  Dùng để hấp sản phẩm nông nghiệp như thanh trùng bịch phôi nấm, hấp mây, tre...

Đặc tính kỹ thuật nồi hấp công nghiệp

◊  Dung tích chứa: từ 200L đến 10.000L

◊  Áp suất làm việc: lên đến 10kg/cm2

◊  Nhiệt độ hấp: đến 183 độ C

◊  Đường kính nồi: tới 2.500mm (2,5m)