In bài này

HỆ THỐNG SẤY

 

    Công ty CP NL&NHMT là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thi công lắp đặt các hệ thống sấy trực tiếp hoặc gián tiếp (kiểu calorifier) phục vụ các ngành công nghiệp nhẹ, chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc, chế biến nông lâm sản và các ngành công nghiệp khác.

    Các hệ thống sấy sau:

- Hệ thống sấy hầm

- Hệ thống sấy thùng quay

- Hệ thống sấy tháp

- hệ thống sấy lạnh