In bài này

ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC và MẠNG NHIỆT

 

    

 

Thi công về đường ống áp lực

◊        Đối với hệ thống khí nén đường ống áp lực được kết nối bình khí nén với máy nén khí và kết hợp từ bình khí nén tới hộ tiêu thụ.

◊        Đường kính ống từ DN15 đến DN200, vật liệu là ống thép đúc chịu áp lực

◊        Đối với hệ thống bồn chứa gas (LPG), Ni tơ, Carbonic... được kết nối từ bồn chứa tới máy hóa hơi, từ máy hóa hơi tiếp tục đến hộ tiêu thụ. Đường kính tương tự: DN15 đến DN200, vật liệu là ống thép đúc, chịu áp lực

◊        Đối với đường dẫn hơi bão hào đường kính DN15 đến DN600

◊        Phương pháp nối ống là hàn tig