In bài này

HỆ THỐNG VÍT TẢI

 

    

Các dạng sản phẩm:
-  Vít tải dùng cho vật liệu rời.
-  Vít tải dùng cho vật liệu dạng bột.
-  Vít tải góc và đứng. 

Ứng dụng: 
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất như: Xi măng, phân bón, nhiệt điện, thức ăn gia súc, phụ phẩm nông lâm nghiệp và nhiều ngành công nghiệp khác.