In bài này

HỆ THỐNG BĂNG TẢI

 

 

    

 

Các dạng sản phẩm: 

Băng tải cao su, Băng tải nghiêng, Băng tải lòng máng, Băng tải tai bèo.

Ứng dụng: 

Sản phẩm băng tải của chúng tôi được sản xuất và ứng dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất như Xi măng, phân bón, nhiệt điện, thức ăn gia súc, nông lâm nghiệp và luôn đáp ứng các yêu cầu cao nhất của khách hàng.