In bài này

VAN XOAY ĐỊNH LƯỢNG

 

 

    Được lắp đặt cho các hệ thống lọc bụi, ngoài ra van xoay còn được sử dụng để ổn định dòng liệu cấp tới các máy chính trong dây chuyển sản xuất. Yêu cầu của khách hàng đối với chúng tôi là sản phẩm phải đảm bảo độ chính xác và vận hành ổn định trong dây chuyền sản xuất, các sản phẩm của chúng tôi  luôn đáp ứng tốt các yêu cầu đó.

   Ứng dụng nhiều trong các ngành công nghiệp như xi măng tại các trạm trôn bêtông, thức ăn gia súc và phổ biến trong các đường ống cấp liệu